Fri frakt
Snabba leveranser
24 år i branschen
Betalning mot faktura
Priser inkl. moms

Fri frakt
Rask levering
24 år i bransjen
Fakturabetaling
Priser inkl. mva

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy (2021-07-15) beskriver hur SpeechCom Systemutveckling AB (orgnr 556587-9581) samlar in, lagrar, behandlar och lämnar ut dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna?
SpeechCom Systemutveckling AB (org.nr 556587-9581) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).
SpeechCom Systemutveckling AB / headsetbutiken.se
Hemvägen 11
442 77  ROMELANDA
Tel: 0303 – 24 41 42
E-post: info@speechcom.se

Vilka personuppgifter behandlar vi?
- Namn
- Personnummer / Organisationsnummer (endast då betalning önskas mot faktura)
- Adress
- Telefonnummer
- E-post
- IP-adress (endast vid beställning via vår hemsida)
- Uppgifter om produkter/tjänster som du har beställt samt kommunikation med kundtjänst och serviceärenden.


Varför behandlar vi dina personuppgifter, rättslig grund samt hur länge sparar vi dina uppgifter

Anledning till behandling av personuppgifterRättslig grundTid vi sparar uppgifterna
För att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig, som t.ex. köp och fakturering/betalning.Fullföljande av avtal om köp3 år
För att kunna ge dig support samt hantera garantiärenden.Fullföljande av avtal om köp3 år
För att kunna se din inköpshistorik, ordrar, kommunikation samt serviceärenden för att kunna ge dig en bättre service.IntresseavvägningTills du tar tillbaka ditt medgivande
För att kunna ge dig information, via e-post och post, om uppdateringar kring de produkter/tjänster som du har köpt samt marknadsföring av produkter som vi bedömer kan vara intressanta för dig.IntresseavvägningTills du tar tillbaka ditt medgivande
För att kunna göra en bedömning vilka betalningsalternativ du kan erbjudas.Fullföljande av avtal om köpTills ev. kreditkontroll är utförd
För att kunna följa aktuell lagstiftning, t.ex. bokföringslagar.Rättslig förpliktelse7 år

Var lagrar vi dina personuppgifter?
All din personliga information lagras inom EU/EES.

När delar vi dina uppgifter?
Vi delar endast dina personuppgifter i följande fall:
- Till våra leverantörer av produkter och tjänster för direktleverans till slutkund (för att kunna erbjuda en snabbare leverans).
- Till vår bank samt vår kortleverantör.
- Till kreditupplysningsföretag för kreditbedömning (endast vid val av faktura som betalningsalternativ).
- Till vår leverantör för utskick av nyhetsbrev.
Företagen som vi delar dina uppgifter till får inte använda dina uppgifter till något annat än vad som är avtalat från oss vid varje specifikt tillfälle (t.ex. får en fraktleverantör endast använda dina personuppgifter för att kunna utföra den specifika leveransen).
Pga lagkrav kan vi även komma att dela dina uppgifter med myndigheter som t.ex. Polisen och Skatteverket.
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt skriftliga tillstånd.

Dina rättigheter
Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att få tillgång och ändra de uppgifter som vi har lagrade om dig. Du har rätt att:
- få överfört de personuppgifter du har lämnat till oss (porterat).
- begära att vi rättar felaktiga uppgifter.
- begära att vi raderar dina personuppgifter.
- begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
- invända mot vår behandling (t.ex. om något av de insamlade uppgifterna är felaktiga).
- begära att dina uppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföring.
Vid begäran av något av ovanstående kan vi komma att begära in kompletterande uppgifter för att vara säkra på att vi kan fastställa identiteten på den person som begär utdraget/ändringen.
Undantaget är dock vårt nyhetsbrev där en begäran om att inte mottaga fler nyhetsbrev enklast utförs genom att klicka på Avregistrera-länken (opt-out) längst ner i nyhetsbrevet.

Vänligen notera att det kan krävas att vi behåller nödvändiga personuppgifter i samband med portering, radering eller återkallelse av samtycke, för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag. 
När det gäller radering av personuppgifter så kan dessa endast tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Observera att det dock kan finnas lagkrav (i t.ex. bokförings- och skattelagstiftningen) att vi vid begärt tillfälle inte får radera dina personuppgifter. 

Datasäkerhet
Vi säkrar vår webplats och våra övriga system med åtgärder (såväl tekniska som organisatoriska) mot förlust, åtkomst, ändring eller distribution av dina uppgifter genom obehöriga personer.

Kontaktinformation
SpeechCom Systemutveckling AB / headsetbutiken.se
Hemvägen 11
442 77  ROMELANDA
Tel: 0303 – 24 41 42
E-post: info@speechcom.se